Zamówienia Publiczne - Przetargi

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG - Negocjacje z ogłoszeniem 203
Dostawa materiałów elektrotechnicznych wraz montażem 426
Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych oraz aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 340
Dostawa i montaż doposażenia komory (shielding) do badań kompatybilności elektromagnetycznej - EMC 399
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie – UNIEWAŻNIONY 665
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 487
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 688
Badanie terenowe i analiza wyników w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych wzdłuż Korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski 1232
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 929
Dostawa oraz montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej 869
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG (UNIEWAŻNIONY) 727
Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego 890
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką 1041
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką – UNIEWAŻNIONY 900
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej – UNIEWAŻNIONY 1241
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej - UNIEWAŻNIONY 1098
Wykonanie betonowego placu do zderzeń samochodów z barierami energochłonnymi w ramach projektu: Droga dojazdowa i plac manewrowy na rzecz „ Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” – Etap I 1296
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1212
Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie 1375